Algemene Voorwaarden

  • Het lidmaatschap begint op de dag dat je inschrijving door de ANKO Ledenservice is verwerkt.
  • De eerste 4 maanden van het lidmaatschap hoef je niet te betalen. Dit wordt in mindering gebracht op je contributie.
  • Tijdens het lidmaatschap, ook in de periode waarover je nog niet betaalt, mag je gebruik maken van alle diensten en producten van de ANKO, zoals ondersteuning door de ANKO Ledenservice, 2 uur gratis advies van een expert, de nieuwsbrief, het magazine ANKO Kapperszaken en nog veel meer.
  • Het lidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd.
  • Als je vanaf 1 januari 2025 geen lid meer wilt zijn van de ANKO, dien je je lidmaatschap vóór 1 november 2024 schriftelijk op te zeggen.
  • De ANKO registreert de gegevens van nieuwe leden en gebruikt die onder andere voor communicatiedoeleinden tussen de ANKO en leden gedurende het lidmaatschap en voor onderzoeksdoeleinden. Lees de privacy policy voor meer informatie.
  • Met het lidmaatschap geef je toestemming voor communicatie tussen de ANKO en jou als lid via de door de ANKO gebruikte communicatiekanalen.